ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οπτικοί Χωροβάτες

Οπτικοί Χωροβάτες για τις σκληρές...

Λεπτομέρειες προϊόντος

Χωροβάτες Laser

Κατασκευαστικά Laser για όλες τις...

Λεπτομέρειες προϊόντος

Γεωδαιτικά GPS

GPS για Εφαρμογές Machine Control

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ρομποτικοί Γεωδαιτικοί Σταθμοί

One-Man Surveying & Machine Control...

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ράμμα Καθοδήγησης

Χάραξη Διατομών με ευκολία και ταχύτητα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Παρελκόμενα

Τρίποδες, Στυλαιοί, Σταδίες, Πρίσματα,...

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ανιχνευτές Υπόγειων Καλωδίων & Αγωγών

Εντοπισμός Υπόγειων Δικτύων για την...

Λεπτομέρειες προϊόντος

Laser Σηράγγων

Χάραξη Ευθυγραμμίας μέσα στη Σήραγγα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για προϊόντα, υπηρεσίες ή τεχνική υποστήριξη επικοινωνήστε μαζί μας:

Διεύθυνση:

Μάνας Στρατιώτη 4
14 342, Νέα Φιλαδέλφεια
Τηλ.: 2102519273
Fax: 2102519255
e-mail: info@mobact.gr

Βρείτε μας στο χάρτη

Map

Για να δείτε πώς θα έρθετε στη MOBACT, μεταβείτε στη σελίδα του χάρτη μας και δηλώστε από ποια κατεύθυνση έρχεστε.