Η MOBACT παρέχει Λύσεις Αυτοματισμού και Καθοδήγησης των Μηχανημάτων Οδοποιίας και Χωματουργικών με βασικό χαρακτηριστικό την αύξηση της Παραγωγικότητας και της Ποιότητας στους τομείς των Κατασκευών. Η μακρόχρονη εμπειρία μας (από το 1998) μας επιτρέπει να προτείνουμε την κατάλληλη επιλογή συστήματος για το κάθε μηχάνημα σε συνδυασμό με τις ανάγκες του πελάτη.

Εφαρμογές

Προϊόντα

  • Οπτικοί Χωροβάτες
  • Χωροβάτες Laser
  • Γεωδαιτικά GPS
  • Ρομποτικοί Γεωδαιτικοί Σταθμοί
  • MOBA-Matic
  • Leica PaveSmart 3D
  • Αναλογικός αισθητήρας ύψους MOBA G-176 plus
  • Χωροβάτης Laser - Δέκτης Laser MC200

Εγκαταστάσεις

Συνεργαστείτε μαζι μας

Η MOBACT παρέχει Λύσεις Αυτοματισμού και Καθοδήγησης των Μηχανημάτων οδοποιίας και χωματουργικών από το 1998

Επικοινωνία

Οι πελάτες μας