Εξοπλισμός Laser

Χωροβάτες Laser για Εργοταξιακές Εφαρμογές και Καθοδήγηση Μηχανημάτων

Χωροβάτης Laser & Δέκτης Laser
Σύστημα ένδειξης Βάθους εκσκαφής.

Μαγνητικός Αισθητήρας Laser Nedo Acceptor-M
Σύστημα ένδειξης Βάθους εκσκαφής.

1,600.00

Condtrol Digi Roto HVR
Αυτόματος Χωροβάτης Laser Δύο κλίσεων
Ανθεκτικός για Εργοταξιακές Εφαρμογές και Συμβατός με Καθοδήγηση Μηχανημάτων

1,290.00

Nedo Linus1 HV Universal Laser για Οικοδομικές εργασίες

1,270.00

Nedo Primus2 H2N
Αυτόματος Χωροβάτης Laser Δύο κλίσεων.
Ανθεκτικός για Εργοταξιακές Εφαρμογές και Συμβατός με Καθοδήγηση Μηχανημάτων

2,100.00

Nedo X-Liner 3D green
Γραμμικό Laser με ορατή πράσινη δέσμη
Αλφάδι Laser με 2 κατακόρυφα επίπεδα 360° και 1 οριζόντιο επίπεδο 360°

530.00

Condtrol Easy Roto HVR Οριζόντιος & Κατακόρυφος Χωροβάτης Laser Αυτόματος με Χειροκίνητη Κλίση σε Δύο Άξονες Χ/Υ Ιδανικός για Κτηριακές κατασκευές

590.00

Condtrol Roto HVR Οριζόντιος & Κατακόρυφος Χωροβάτης Laser Αυτόματος με Χειροκίνητη Κλίση σε Δύο Άξονες Χ/Υ Ανθεκτικός για Εργοταξιακές Εφαρμογές και Χωματουργικές εργασίες

750.00

Nedo Sirius1 HV
Οριζόντιος & Κατακόρυφος Χωροβάτης Laser
Αυτόματος με Χειροκίνητη Κλίση σε Δύο Άξονες Χ/Υ
Ανθεκτικός για Εργοταξιακές Εφαρμογές και Χωματουργικές εργασίες

990.00

Εντοπισμός Υπόγειων Δικτύων για την προστασία εργατών κατά την εκσκαφή

Εφαρμογες: Εξοπλισμος:

Laser Αγωγών Nedo Tubus2 Pipe Laser Made in Germany

Εξαιρετικά Ανθεκτικό Laser για ευθυγράμμιση αγωγών.

3,800.00

Χάραξη Ευθυγραμμίας μέσα στη Σήραγγα

Εφαρμογες: Εξοπλισμος: