...

Δημιουργία 3D Μοντέλων

To DIOLKOS είναι ένα ολοκληρωμένο και αυτόνομο λογισμικό οδοποιίας το οποίο ανέπτυξε η εταιρεία μας.

Σκοπός του να καλύπτει κάθε ανάγκη του μηχανικού όσο εξειδικευμένη και αν είναι. Το λογισμικό DIOLKOS καλύπτει όλες τις περιπτώσεις οδοποιίας όπως:

Παράλληλα έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει με επιτυχία ακόμη και τα πιο σύνθετα οδικά έργα όπως:

Ευελιξία & δυνατότητες

Σχεδιασμός

Μελέτη οριζοντιογραφίας, μηκοτομής και διαγραμμάτων επικλίσεων, διαπλατύνσεων, V85 και στραγγιστικής στρώσης.

3D

Τρισδιάστατη παρουσίαση του έργου σε πραγματικό χρόνο. Κίνηση κατά μήκος του δρόμου σε πραγματικό χρόνο.

Κατασκευή

‘As-build’ σχέδια από μετρήσεις πεδίου. Προετοιμασία δεδομένων για Machine-control guideness.

Ευκολία

Εύκολη εισαγωγή και τροποποίηση της γεωμετρίας του έργου. Γρήγορος υπολογισμός όλων των διατομών σε κάθε τροποποίηση της οριζοντιογραφίας.

Διατομές

Γραφικός ορισμός της τυπικής διατομής και εκχώρηση υλικών. Διαθέσιμη μια μεγάλη και εκτεταμένη βιβλιοθήκη τυπικών διατομών ικανή να καλύψει κάθε περίπτωση.

Υποστήριξη

Ειδικό τμήμα με σκοπό την διαρκή και άμεση υποστήριξη των μηχανικών από εξειδικευμένους μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία σε οδικά και υδραυλικά έργα.

Λογισμικό Οδοποιίας – Βασικά Χαρακτηριστικά

Επιταχυντής σεραφινίτηςBannerText_Επιταχυντής σεραφινίτης
Ενεργοποιεί τον ιστότοπο υψηλής ταχύτητας για να είναι ελκυστικός για τους ανθρώπους και τις μηχανές αναζήτησης.