Ζυγιστικά

MOBA MAWIS Ζυγιστικά Συστήματα για Φορτηγά & Απορριμματοφόρα – MOBA MAWIS Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων – Διαχείριση Στόλου Οχημάτων. Το Σύστημα MOBA MAWIS είναι μια πλήρης Λύση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαχείριση Στόλου για Δήμους και Κοινότητες

Εφαρμογες: