Εγκατάσταση MOBACT-LASER-DIG στην εταιρία Pattas Construction

χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων

Εγκατάσταση MOBACT-LASER-DIG

Το σύστημα MOBACT-LASER-DIG εγκαταστάθηκε με επιτυχία και εξαιρετικά αποτελέσματα σε Εκσκαφέα Liebherr της Pattas Construction.

Το Σύστημα MOBACT-LASER-DIG αποτελεί το απόλυτο εργαλείο για χωματουργικές εργασίες.

Πλεονεκτήματα MOBACT-LASER-DIG

Το Σύστημα MOBACT-LASER-DIG συνεργάζεται με όλους τους περιστροφικούς χωροβάτες laser. Η καθημερινή τοποθέτηση του συστήματος για την έναρξη λειτουργίας του γίνεται σε λίγα λεπτά.
Το Σύστημα Laser εξασφαλίζει ακρίβεια στις ενδείξεις
Το Σύστημα τοποθετείται σε όλες τις μάρκες και όλα τα μοντέλα Εκσκαφέα, Grader, Dozer, Skid-steer.

αλφάδια laser

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε σχετικά με τα Πλεονεκτήματα του Machine Control και πως μπορείτε να βελτιώσετε την Παραγωγικότητα σας εξοικονομώντας Καύσιμα, Υλικά, Χρόνο!