Τροφοδοσία υλικού MOBA Digi-Sonic

MOBA Digi-Sonic III για έλεγχο τροφοδοσίας υλικού (ασφάλτου).

Περιγραφή

Για έλεγχο τροφοδοσίας υλικού (ασφάλτου).

Το σύστημα Digi Sonic III αποτελείται από ένα αισθητήρα υπερήχων και την μονάδα ελέγχου τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείται για τον ακριβή έλεγχο της ποσότητας του υλικού που βρίσκεται στον κοχλία τροφοδοσίας (επενεργώντας σε αυτόν) πριν την πλάκα διάστρωσης του Finisher.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το Digi Sonic III στέλνει υπερηχητικά κύματα τα οποία ανακλώνται από την επιφάνεια του υλικού .

Ανάλογα με τον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ αποστολής και επιστροφής του κύματος το σύστημα υπολογίζει την απόσταση μεταξύ εκείνου και της υψηλότερης επιφάνειας του υλικού .

Η μονάδα ελέγχου τροφοδοσίας διαθέτει ποντεσιόμετρο με το οποίο ρυθμίζουμε το επιθυμητό ύψους του υλικού που θα έχει ο κοχλίας και ο αισθητήρας του συστήματος φροντίζει πάντα να είναι σταθερό επενεργώντας αναλόγως σε αυτόν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  • Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα Finishers
  • Ο αισθητήρας δεν είναι επαφής με αποτέλεσμα να μην έχουμε τριβή και λάθος μετρήσεις
  • Έλεγχος της κατάστασης μέσω ενός LED
  • Ευκολία στον χειρισμό
  • Αξιόπιστη και ακριβής λειτουργία