...

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Στην επιχείρηση MOBACT ΜΟΝ ΕΠΕ με διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας στην Ελλάδα, στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας με διεύθυνση Ιπποκράτους, αρ. 15, Τ.Κ. 14342 Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής (ΑΦΜ 998588101, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας ) σεβόμαστε απόλυτα τους πελάτες μας και ανάγουμε την προστασία των δεδομένων σας σε προτεραιότητά μας. H χρήση ή συναλλαγή μέσα από τον ιστότοπο mobact.gr σημαίνει αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και αναντίρρητη αποδοχη των παρακάτω όρων χρήσης.

Η Ιστοσελίδα της Mobact και τα περιεχόμενά της έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη. H Mobact επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

  1. Πληροφορίες προϊόντων

H Mobact δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Mobact . Η Mobact, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

  1. Τιμές

Οι τιμές που αναφέρονται στον Ιστότοπο είναι σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις (24% ΦΠΑ), αναφέρεται δίπλα στην τιμή του προϊόντος.

 Η Mobact διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα της Mobact .

  1. Διαθεσιμότητα

Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητά τους και υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, θα ενημερώνεστε από τους υπεύθυνους της Mobact.

  1. Τρόποι αποστολής παραγγελιών

H αποστολή των παραγγελιών γίνεται με πρακτορείο και τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά κατά την παραγγελία.

  1. Πληρωμή

Η πληρωμή της παραγγελίας γίνεται με τους εξής τρόπους.

  1. Με κατάθεση στούς τραπεζικούς λογαριασμούς της Mobact*

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:   IBAN GR6001720710005071037259767

με δικαιούχο MOBACT Μ.Ε.Π.Ε.

*Απαιτείται προπληρωμή του ποσού και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης με fax ή e-mail για να γίνει η αποστολή των ειδών.

  1. Δικαίωμα υπαναχώρησης, επιστροφή προϊόντων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αυτού, με πλήρη επιστροφή του ποσού που κατέβαλε για την απόκτηση του. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο.

  1. Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τις παρεχόμενες υπηρεσίας ή με αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να υποβάλλετε παράπονο και μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL#

 

Επιταχυντής σεραφινίτηςBannerText_Επιταχυντής σεραφινίτης
Ενεργοποιεί τον ιστότοπο υψηλής ταχύτητας για να είναι ελκυστικός για τους ανθρώπους και τις μηχανές αναζήτησης.